Soulretrieval & Powerextraction

Soulretrieval 

Binnen het sjamanisme hoor je vaak de term soulloss vallen. Soulloss betekent het verliezen van een deel of delen van je ziel. Hierdoor ben je niet meer geheel aanwezig in je lichaam en verlies je het contact met oorspronkelijke zelf. Je wordt meer beinvloedbaar voor allerlei energieen van buitenaf en je raakt steeds meer vervreemd van jezelf. Er zijn verschillende redenen waarom iemand een zielsdeel kan verliezen. Vaak ligt er een traumatische ervaring aan ten grondslag, maar programma's vanuit je jeugd, ervaringen uit vorige levens, dwang en hoge verwachtingen van opvoeders of een vloek kunnen ook redenen zijn voor zielsverlies. Ook tijdens intieme relaties kun je een deel van je ziel kwijtraken. Deze relaties kunnen onder andere liefdesrelaties, vriendschapsrelaties of ouder/kindrelaties zijn. Vaak merk je pas dat een deel van jou bij de ander is als zo'n relatie beeindigd is. Het gaat er daarbij niet om hoe, waarom en door wie de relatie beeindigd is, maar om de intensiteit van de relatie waarom iemand een deel van zijn/haar ziel is kwijtgeraakt. Hoe het zielsverlies ook ontstaan is, het is noodzaak om deze delen weer terug te krijgen om zo weer heel en compleet te zijn. Deze unieke sjamanistische healingsmethode noemen we Soulretrieval.

Powerextraction  

Gaandeweg ons leven komen wij in contact met veel mensen, komen op veel plaatsen en doen veel ervaringen op. We gaan (intieme) relaties aan, hebben fijne vriendschappen en onderhouden banden met onze ouders, voorouders en dieren. Tijdens deze contacten kunnen we energie opnemen van deze personen en dieren en deze energie vasthouden. Ook kunnen we energie in ons systeem vasthouden van personen die zich aan ons opgedrongen hebben en waarvan we de energie niet loslaten. We kunnen de energie van bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld van (oude) gevangenissen, kerkhoven of van situaties zoals het zien van een ongeluk, vasthouden. Soms ook komen energieen uit de niet fysieke wereld bij ons binnen. Binnen het sjamanisme worden al deze wezensvreemde energieen intrusions genoemd. Deze vreemde krachten of energieen kunnen ervoor zorgen dat we het contact met onszelf verliezen en uit balans raken met als gevolg verschillende klachten op fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel niveau. Om onze balans en het contact met onszelf weer terug te krijgen is het van wezenlijk belang de vreemde energieen uit ons fysieke en niet-fysieke systeem te halen. De unieke sjamanistische healingsmethode om dit te doen noemen we Powerextraction.

Om een Soulretrieval of Powerextraction goed uit te kunnen voeren en daarmee je cliënt op een juiste manier van dienst te kunnen zijn, moet je adequaat getraind zijn. Binnen de training Soulretrieval & Powerextraction die het Institute of Siberian Shamanism aanbiedt, komen verschillende soorten Soulretrievals & Powerextractions aan de orde. Tevens word je op deskundige wijze onderwezen in verschillende zuiverings-, beschermings- en healingstechnieken. Na het volgen en met positief gevolg beëindigen van deze training ben je hierdoor in staat om zelfstandig en op deskundige wijze een Soulretrieval & Powerextraction uit te voeren.

De onderstaande Soulretrieval & Powerextraction methoden worden aangeboden:

Soulretrieval 

- in het huidige leven;

- in vorige leven(s);

- terughalen van bewaakte zieledelen;

- opheffen van een vloek;

- deel van familieziel;

- met overleden personen of dieren;

- exchange van zieledelen tussen levenden en overlevenden

Powerextraction 

- wezensvreemde energie;

- niet eigen zielsdelen;

- energie van beladen plaatsen;

- energie van situaties;

- hardnekkige spirits;

Voor wie? 

De modules Soulretrieval en Powerextraction zijn bijzonder geschikt voor healers, therapeuten en hulpverleners. De modules bieden verdieping en verbreding in het healen van verloren gegane zielsdelen en mensen terug naar hun essentie te brengen.

Ook voor mensen die zichzelf willen helen en ontwikkelen in het Siberisch sjamanisme, op spiritueel, psychisch en mentaal niveau zijn deze intense healingmethodes geschikt. 

Wanneer? 

De modules Soulretrieval en Powerextraction starten in september of januari. Voor de exacte data zie de website www.siberischsjamanisme.nl onder agenda

De modules bestaan uit zeven lesdagen van 10.00 – 17.00; verspreid over 7 maanden.

Tussen de lesdagen in beoefen je het geleerde op anderen en jezelf.

Locatie 

De lesdagen van 10.00 – 17.00 uur worden gegeven bij Institute of Siberian Shamanism te Etten leur (bij Breda en bij Antwerpen). Deze locatie is landelijk gelegen, in de directe nabijheid van bossen.  Je kunt samen reizen met andere medestudenten. Studenten komen vanuit heel Nederland en België.

Toelating: 

Het vermogen om te kunnen reflecteren wat er met jezelf en de groep gebeurt, om kunnen gaan met groeiprocessen van jezelf en anderen, harmonieus in een groep kunnen functioneren en een positieve bijdrage leveren aan het groepsproces;

Deelnemen aan een (positief) intakegesprek (bijdrage 50 €), als je deelneemt aan de opleiding krijg je hier € 15,00 van terug.

Ingevuld en ondertekend inschrijfformulier met recente pasfoto aan ons retourneren;

Bij inschrijving verbind je je om alle zeven lesdagen aanwezig te zijn in dezelfde serie van inschrijving.


Plaats Etten-Leur (Breda) en Online mogelijk
Data raadpleeg de agenda van deze site
Iedereen kan deelnemen aan deze cursus
Deze cursus kan online en live gevolgd worden op dezelfde data
De webcam wordt dan aangezet tijdens de live les voor wie deze online wilt volgen
Tijd 10.00 - 17.30 uur
Start Zie agenda van deze website
Aantal lessen 7 modules - je schrijft in voor alle 7 modules met een inschrijfformulier
Kosten
Opgeven en informatie klik hier
of
076 - 52 64 002
Meenemen pen en papier, flesje water
sokken of pantoffels (schoenen uit in groepsruimte)
10 kiezelstenen, lunchpakket
Docent(e) Petra Giesbergen (Altaiskaya Byelka)
Kleding casual
Kinderopvang n.v.t.
Overigen Inschrijving geldt voor alle 7 modules in dezelfde groep. Het is niet mogelijk om losse dagen te volgen. Aanmelding geschiedt met een inschrijfformulier. Bij inschrijving verplicht je je aan alle dagen deel te nemen.