Zielscont(r)acten zuiveringsritueel

Wanneer wij zielencontracten zijn aangegaan, gebeurt dit meestal op momenten die wij als heel intens ervaren of die voor ons erg belangrijk zijn. Het is vaak een intern gebeuren. Soms worden ze ook uitgesproken, maar wat er intern gebeurt is het belangrijkste. Als het slechts woorden zijn die we uitspreken zet het zich niet vast in ons.                                       

Zielscontracten beperken onze vrijheid. Zij verhinderen ons om in het moment te kiezen wat we willen doen.  Als we bijvoorbeeld  op zielsniveau beloofd hebben om altijd voor iemand zorg te dragen, kunnen we deze belofte eeuwenlang bij ons dragen, gedurende vele levens. Wanneer we bij elkaar zijn zullen we voor deze mens / dier zorgen, zo niet, dan voelen we ons niet o.k. of reageert de ander op een bepaalde manier. We kunnen niet in het moment vrij beslissen dat we zorgdragen, vanuit ons hart zorg willen dragen of het niet doen omdat we zelf zorg nodig hebben of omdat de ander geen zorg nodig heeft. Dit houdt onze ontwikkeling tegen en we kunnen hierdoor niet optimaal van onze  energie gebruik maken.

Zielscontracten kunnen ons beperken en geen ruimte geven in hoe het contact zou zijn zonder de belofte.

Met zielscontracten bedoelen we beloftes, eed afleggen, zweren en overeenkomsten. Dit kan met iemand anders zijn, in een ritueel of alleen met jezelf. Je kunt jezelf voornemen dat je altijd op iemand zult wachten of dat de ander altijd sterker is dan jij, zodat jij niet eens een poging doet. Heel vaak spelen dit soort dingen zich af op onbewust niveau. Uit dit leven weten we het ons meestal wel te herinneren maar van vorige levens meestal niet.

Zielscont(r)acten worden vaak in ons zelf gemaakt t.o.v. de ander, samen met een ander, in of over bepaalde situaties en/of met betrekking tot taken en opdrachten.

Wanneer ontstaan deze zielscont(r)acten ?

1. Tijdens emotionele gebeurtenissen. Hieronder verstaan we gebeurtenissen zoals : sterven, ernstige of langdurige ziektes, overlevingssituaties, afhankelijkheidsituaties of uit loyaliteit.

2. Verliefdheid

3. Beloftes, zweren, inwijdingen, rituelen e.d.

4. Vervloekingen

5. Opvoeding

6. Tussenbestanen (tussen 2 levens in)

7. Extreme situaties

8. Taken en opdrachten

9. Karmisch

Het kan zijn dat ze op het moment dat je ze voorneemt helemaal o.k. zijn voor je. Maar ze zijn toen gemaakt. In het hier en nu kan het knap lastig zijn om ze te leven. Vaak zijn we ons er niet eens bewust van dat we ze hebben of dat ze in werking zijn.

In dit ritueel herstellen we de benauwende of vervuilde zielscont(r)acten en zuiveren ons van alle energieën die daarmee gepaard gaan. We ronden overeenkomsten af, nemen beloftes terug, of ‘herzien’de contracten. Daarnaast maken we de energetische lijnen tussen ons en de ander schoon en vullen deze op met harmonieuze energie.

Je kunt dit ritueel doen met mensen of dieren in gedachten waar je een cont(r)act mee hebt en deze reinigen, zuiveren of als je wenst te verbreken. Of je kunt dit ritueel blanko doen; d.w.z. je laat die of datgene naar voren komen die je het meest belemmert op het moment. Soms doe je 1 of 2 contracten in een ritueel en sommigen doen er 10.

Een vrouw had een ervaring dat ze zich in een geweldige ruimte met heel veel papyrusrollen bevond. Op deze rollen stonden alle contracten die ze  ooit had afgesproken of gemaakt. Zij stak alles in brand met zo'n geweldige intentie van binnenuit; dat er na de brand nog enkele overbleven.

In dit ritueel wordt er gezuiverd, veranderd, terug genomen, herzien en getransformeerd.

Voor dit ritueel heb je een wit laken, een wit of lichte effen dekbedhoes nodig. Deze kun je hierna niet meer gebruiken want deze wordt ook gebruikt voor de zuivering. Het is het beste als je jezelf helemaal in het laken, linnen, katoen of dekbedhoes kunt wikkelen.

Plaats zie agenda
Data zie de agenda van deze site
http://www.siberischsjamanisme.nl/index/id/4/nl/Agenda.html
Tijd
Start
Aantal lessen 1
Kosten 45 euro
Opgeven en informatie klik hier
of
liever per mail
Meenemen pen en papier
wit oud laken (je kan het hierna niet meer gebruiken)
gekleurde viltstifen en schaar
Docent(e) Petra Giesbergen - Altaiskaya Byelka
Kleding casual
Kinderopvang n.v.t.
Overigen