Institute of Siberian Shamanism met de hieronder opgenomen bedrijfsgegevens is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bedrijfsgegevens

Institute of Siberian Shamanism

Heigatstraat 7

4873 LK  Etten-Leur

076 - 5264002

KVK nummer: 20168576

E-mail: administratie@siberischsjamanisme.nl 

URL: www.siberischsjamanisme.nl 

URL: www.siberischsjamanisme.be 

URL:www.shamaniccentre.org
URL: www.esoterischcentrum.com 

 

Privacy

Institute of Siberian Shamanism begrijpt dat je jouw persoonsgegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We hebben jouw gegevens wel nodig om je goed van dienst te kunnen zijn. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we van je nodig hebben en waarvoor we ze gebruiken.

 

Opslag van jouw gegevens

Wij slaan de persoonsgegevens die we van jou of van jouw werkgever ontvangen op omdat deze nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst en/of omdat je deze gegevens zelf met toestemming aan ons verstrekt. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen tijdens het inschrijfproces voor een opleiding (ook wanneer het proces wordt afgebroken), bij aanvraag van een kostenoverzicht of betalingsschema, bij aanmelding voor de nieuwsbrief of als je telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt.

Wij verzamelen en bewaren de volgende persoonsgegevens:
·       Naam (voor- en achternaam);
·       Adres;
·       Postcode;
·       Woonplaats;
·       Geboortedatum;
·       Telefoonnummer;
·       Bankrekeningnummer (in geval van elektronische betalingen);
·       E-mail adres;
·       Eventueel Beroep.

Gebruik van jouw gegevens

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·       Registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname aan de door jou gekozen opleiding;

·       Verzorging van de door jou gekozen opleiding;

·       Advies geven over een te volgen opleiding;

·       Je op de hoogte te houden van al onze diensten en producten;

·       Je de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op jouw vragen te reageren;

·       Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving zoals voorgeschreven door de overheid (bijvoorbeeld ten behoeve van belastingaangifte).

·       Adressenlijst voor jouw medestudenten wanneer er huiswerkbijeenkomsten gehouden worden

Verdere toelichting

·       Institute of Siberian Shamanism gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor het uitvoeren van analyses;

·       Institute of Siberian Shamanism werkt niet met profiling of geautomatiseerde besluitvorming door computersystemen;

·       Institute of Siberian Shamanism deelt geen gegevens met derden voor commerciële doeleinden;

·       Het kan zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens te delen. Wij delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Wij delen ons abonneebestand niet met andere partijen.

Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens

Wij beschermen je persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor op dit moment beschikbaar zijn. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de hierboven aangegeven doelen of zolang de wet ons daartoe verplicht.

Wij beschermen jouw gegevens serieus. Mocht je toch het idee hebben of aanwijzingen van misbruik neem dan contact op met ons secretariaat via administratie@siberischsjamanisme.nl 

Jouw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen
Je mag altijd jouw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Als je opleidingen bij ons volgt kun je door een e-mail te sturen een overzicht aanvragen van de persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking hiervan en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van toestemming of bezwaar sturen naar administratie@siberischsjamanisme.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken. Als je jouw gegevens wilt laten verwijderen, controleren wij eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer we volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mogen verwijderen, zullen we dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgend moment we jouw gegevens wel kunnen verwijderen.

Klacht
Als je het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens, kun je bij ons een klacht indienen.

Cookies
Institute of Siberian Shamanism maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Functionaris gegevensbescherming
Institute of Siberian Shamanism heeft gezien de beperkte omvang van haar organisatie geen functionaris voor de gegevensbescherming.

Wijzigingen privacy statement
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en hebben dit voor het laatst gedaan op 22 juli 2020. We raden je aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.