Student opleidingSjamanisme, hocus pocus, bijgeloof of de weg van een vrij mens?

Het Sjamanisme is terug en hoe! Overal in het land verschijnen sjamanistische opleidingen, sjamanistische rituelen en sjamanistische healingen. Waarom is het sjamanisme nu zo populair aan het worden?

Wat mijzelf betreft; ik ben jarenlang bezig geweest met meditatie, gezonde voeding, kruiden etc. Eigenlijk allemaal om beter in mijn vel te komen. Meditatie om mijzelf te bevrijden van dingen die mij in zekere zin als mens gevangen houden. Kruiden en gezonde voeding om gezond en vitaal te zijn en blijven.
Ik heb hier altijd heel veel baat bij gehad, laat ik dat voorop stellen. Maar toch bleven er dingen waar ik door belemmerd werd, zowel hardnekkige fysieke klachten als gedragspatronen die mijzelf belemmerden om een vrij mens te zijn. Een maand of tien geleden ben ik met het sjamanisme in aanraking gekomen. Vanaf dat moment is er veel maar dan ook heel veel in mijn leven ten goede veranderd.

In september 2007 ben ik een training in het sjamanisme gaan volgen bij Petra Giesbergen (Institute of Siberian Shamanism) in Etten Leur. Petra Giesbergen staat er om bekend dat ze krachtige energetische groepsrituelen kan houden, maar dat wist ik toen nog niet. In een groep volgden we eens per maand lessen bij Petra. (opleiding Siberisch Sjamanisme) Lessen met een stukjes theorie, maar veel heel veel praktijk. Om het vooral maar zelf te ervaren, hoe het voor iemand zelf is en werkt.

Petra maakt gebruik van veel rituelen, waarbij het de bedoeling is om vrij te worden; je leven in te richten zoals je zelf wilt; je vrij te maken van negatieve ervaringen uit het verleden, programmeringen door ouders, instituten en onderwijsprogramma`s, maar ook de effecten van (on-)gewenste banden met anderen zoals familieleden en (ex-)geliefden. Petra is met studenten die haar assisteren, in staat om een zodanig hoog energieveld neer te zetten, dat het makkelijker wordt om bij die veelal onbewuste patronen te komen. Maar nog belangrijker om die patronen ook losser te maken of zelfs geheel achter je te laten. Ieder ritueel had een nawerking die dagen tot maanden kon duren. Je kwam dan blokkades in je lichaam tegen waar die verhoogde energie tegenaan botste. Dat was niet altijd fijn, maar ik ging het al gauw verwelkomen als het openmaken van de energiekanalen die zo nodig waren om weer authentiek te worden. Echt en niet een persoon dat het optelsommetje is van opvoeding, vorige levens, indoctrinatie, slechte en goede ervaringen, pijnlijke herinneringen, liefdesverdriet e.d. Altijd maar dan altijd volgde na de periode dat er in mijn lichaam dingen verbouwd werden een periode van meer vrijheid, meer onafhankelijkheid, het beter in staat zijn om in je eigen kracht te blijven. Ik werd minder en minder afhankelijk van goed- en afkeuring van buitenaf. Steeds meer werd mijn eigen hart de graadmeter voor mijn eigen doen en laten.
Wat ik met negen jaar dagelijks mediteren probeerde te bereiken lukt met sjamanisme in een paar maanden!

Wat is dat nou dat sjamanisme? Het sjamanisme is een verzamelnaam geworden voor ervaringstradities van veelal natuurvolken. Culturen van overal op de wereld die innig verbonden zijn met de hun omringende natuur. Een sjamaan in zijn gemeenschap was de ziener, de genezer, de arts, de raadsman, de counseler, spiritueel, therapeut, spirituele leraar, raadsman enzovoort enzovoort. Siberische sjamanen gaan ervan uit dat onze ziel bestaat uit meerdere delen, vier of vijf delen om precies te zijn. Deze zielsdelen zijn verbonden met andere bestaansrealiteiten of werelden.
Zo is er een zielsdeel wat verbonden is met het verleden, een zielsdeel dat verbonden is met de toekomst, een zielsdeel dat verbonden is met God en een zielsdeel dat verbonden is met moeder aarde. Al deze zielsdelen waarvan sommigen zich veel en veel verder uitstrekken dan ons fysieke lichaam moeten in balans blijven. Volgens de sjamanistische visie kun je delen van je ziel kwijt raken (soullos), maar ook kun je dingen van andere mensen met je meedragen . In beide ongewenste situaties kost dat energie, veel kostbare levensenergie. Een voorbeeld iemand kan door een heftige intieme relatie stukken van zich zelf kwijt raken of door vervelende ervaringen in die relatie, jaren na het beëindigen van die relatie nog steeds vanuit patronen reageren. Mocht je bijvoorbeeld op sommige punten niet jezelf zijn, dan kan die invloed zo diepgaand zijn geweest dat je je al automatisch kleiner gaat maken in volgende relaties. Zo draag je eigenlijk die ander van vroeger nog steeds met je mee. En dit kost energie, zoveel energie dat je er fysieke klachten aan kan overhouden. Zo iemand kan dan fysieke klachten ter hoogte van zijn zonnevlecht ontwikkelen. Lever, maag en darmklachten kunnen het gevolg zijn. Gewone therapieën, maar ook natuurlijke therapieën met behulp van voeding, kruiden en zelfs yoga en meditatie kunnen dan niet sterk genoeg blijken te zijn om dit te verhelpen. Waarom is dit? Omdat niet alle zielsdelen in de behandeling worden meegenomen. Als je jezelf jaren kleiner hebt gemaakt in een niet bevredigende relatie, dan moet dat zielsdeel uit bijvoorbeeld het verleden, weer bij je terug worden gebracht. Aan de andere kant moet de ongewenste invloeden van de ander uit je systeem worden verwijderd. De energetische lijnen van jou naar de ander die nog steeds intact zijn moeten worden verbroken of op zijn minst worden schoongemaakt. Pas dan als je energetisch weer je zelf en schoon bent, zal je fysieke lichaam makkelijker kunnen herstellen.
Om dit te bereiken krijgt een sjamaan hulp. Volgens het sjamanistische wereldbeeld is alles, maar dan ook alles bezield. Niets is minder dan de mens. Dieren, planten, maar ook stenen hebben een ziel en doen niet onder voor mensen. De verschillende zielsdelen zijn in de aan hun verbonden werelden, verbonden met de spirituele aspecten van al wat leeft. Zo bestaan er helpers uit de dierenwereld, zogenaamde spirithelpers. Een spirithelper kan een dier zijn wat op zielsniveau aan je gekoppeld is. Alles wat geen lichaam heeft en helpt (gidsen,engelen, leraren, God enz) is een spirithelper. Op een dieper niveau dan het fysieke, ben je innig verbonden met de ziel van bijvoorbeeld een beer. Het betreft dan de gezamenlijke ziel van alle beren bij elkaar.
Het mooie van die spirithelpers is dat ze veel inzicht hebben, maar ook heel goed in staat zijn om energetische blokkades in je systeem te doorbreken. Ze zijn experts in de energetische (sjamanistische) werelden en energieën hier op aarde. Ze kunnen bijvoorbeeld je inzicht geven wat er met jouw zielendelen aan de hand is, wanneer het gebeurde, waarom je er nog steeds last van hebt, maar ze kunnen ook de energetische vervuiling wegnemen of dat deel wat je kwijt bent geraakt terugbrengen.

In het sjamanisme draait veel om energie.
Bij heel veel mensen werkt het in het aardse leven als volgt : heb je te weinig energie, dan ga je dat halen of zelfs stelen bij anderen of in dingen om te doen. Omdat je te weinig energie hebt ga je dingen doen om je energie weer aan te vullen. Amusement, vakanties of juist keihard werken om de innerlijke leegte niet te hoeven voelen, onbevredigende relaties kunnen worden ingezet om het energieniveau aan te vullen. Maar vroeger of later zullen deze bronnen je niet meer van energie kunnen voorzien. In een relatie bijvoorbeeld neem je genoegen met een partner die met negatief gedrag jou aandacht geeft. Het amusement kan zijn waarde verliezen. Je moet op zoek naar het volgende slachtoffer.
Net als in de natuur erkent de sjamaan dat alle levensvormen op elkaar teren, van elkaar profiteren, maar bevrijding bestaat hieruit dat jezelf je energie kan aanvullen en daar niet afhankelijk hoeft te zijn van anderen of situaties buiten je. Daarbij wijst de sjamaan niet relaties af, maar staat in een relatie in zijn eigen kracht, waardoor de noodzaak om de ander te manipuleren steeds minder wordt. Een vrij mens geniet, maar is energetisch niet meer afhankelijk van zijn genietingen.
Een vrij mens wordt je als alles wat niet van jou is, herkend en losgelaten kan worden, als al je zielsdelen op volle sterkte draaien, als de energie die van nature onbeperkt vrij aanwezig is, ongehinderd door blokkades, door je lichaam kan stromen. Hierdoor is het eigenlijke werk van de sjamaan zijn eigen,maar ook de bevrijding van anderen…
Ik wil eindigen met een citaat van Don Juan, de sjamaan uit de boeken van Carlos Castaneda:
``Een jager weet dat hij telkens opnieuw wild in zijn vallen zal lokken, dus maakt hij zich geen zorgen. Je zorgen maken is toegankelijk worden, toegankelijk zonder dat je het weet. En pas wanneer je je zorgen begint te maken, klamp je je uit louter vertwijfeling vast aan om het even wat; en pas wanneer je je ergens aan vastklampt zul je onvermijdelijk uitgeput raken, ofwel diegene of datgene waaraan je je vastklampt uitputten.``

``Een jager gebruikt zijn wereld sporadisch en delikaat, om het even of die wereld bestaat uit dingen, of planten, of dieren, of mensen, of macht. Een jager gaat op vertrouwde voet om met zijn wereld, en toch is hij ontoegankelijk voor diezelfde wereld.``

``Hij is ontoegankelijk omdat hij zijn wereld niet tot misvormens uitperst. Hij boort hem voorzichtig aan, verwijlt niet langer dan nodig, en beweegt zich dan snel naar elders terwijl hij nauwelijks een spoor nalaat…… ``

Juni 2008
Roland van Reenen