Dromennacht artikel (dromen in het Siberische sjamanisme)

Op reis met het droomlichaam

De oefenruimte voelt gevuld na het doen van het sjamanistische ritueel. Er zijn spirits, droomhelpers, aangetrokken die de deelnemers van de workshop ‘Dromennacht’ zullen vergezellen tijdens de komende nachtelijke uren. Dromen vormen een sluis naar de spirituele wereld en geven zicht op delen van jezelf die met je gewone bewustzijn ontoegankelijk zijn. Tijdens de sjamanistische dromennacht wordt daarom hulp gevraagd aan spirits. Voordat de nacht intreedt, doen de deelnemers een aantal sjamanistische oefeningen. De ochtend daarna volgen een aantal oefeningen om de dromen zo goed mogelijk te begrijpen.

Siberisch sjamanisme

De dromennacht begint op vrijdagavond in het Esoterisch Centrum in Etten-Leur. In de oefenruimte zitten de deelnemers rond een laag altaartafeltje met kaarsjes, geurlampje en enkele geneeskrachtige stenen. Het Esoterisch Centrum wordt geleid door Petra Giesbergen (Altaiskaya Byelka).  In het sjamanisme wordt ervan uitgegaan dat alles een geest heeft, ook voorwerpen die op het oog levenloos zijn. Deze geesten kunnen worden opgevat als krachten die je kunt aanroepen en inzetten in het dagelijkse leven om doelen te bereiken. Een sjamaan is iemand die speciale krachten heeft ontwikkeld en in staat is de geestenwerelden te betreden. Sjamaan kun je niet zomaar worden. Het zijn mensen die worden geroepen en een intens proces doormaken waarin zij vaak ziekten moeten doorstaan voordat zij als sjamaan door het leven kunnen gaan. In de geestenwerelden bestaan verschillende goden. Tengri is de oppergod. De god Ulgen bewoont de wereld van de toekomst; de god Erlik die van het verleden. Umai regeert in de stoffelijke wereld. Deze vier goden geven allen een ziel aan de mens en besturen samen het leven op aarde en de spirituele werelden. De traditie van het Siberische sjamanisme voert 40.000 jaar terug.  Petra Giesbergen volgde zelf de verschillende trainingen en is vanuit haar Esoterisch Centrum de sjamanca die is ingewijd in Siberië. Door haar leraar in Altai is haar de naam bij inwijding Altaiskaya Byelka gegeven; voor de sjamanistische activiteiten in Nederland en België. Hiernaast geeft zij cursussen en opleidingen in spiritueel genezen en Siberisch sjamansime en consulten.

Droomlichaam

Het fysieke lichaam wordt omgeven door verschillende lagen van de aura. Lagen die verbonden zijn met de zeven chakra’s, de energiecentra van ons lichaam. De aura heeft van buiten naar binnen een toenemende dichtheid en de lagen doordringen elkaar. In het Siberisch sjamanisme wordt de eerste laag van de aura, de etherische laag, het droomlichaam genoemd. Een van de vier goden Tengri, Ulgen, Erlik of Umai geeft een vijfde ziel aan de mens. Dat is de Jula of Sur, de ziel van het droomlichaam. Voornamelijk dit etherische lichaam is actief tijdens het dromen maar ook vanuit andere lagen van de aura en chakra’s kun je droomwerelden betreden.

 

 

 

 

 

 

Grote dromen en kleine dromen

 

 

 

 

 

De workshop begint met een uitleg over soorten dromen: kleine en grote dromen. Kleine dromen zijn die dromen die vanuit je eigen onbewuste, vanuit je eigen systeem komen. Bijvoorbeeld verwerkingsdromen, nachtmerries en regressiedromen over je jeugd of vorige levens. Interessant ook zijn herhalingsdromen die een belangrijke boodschap bevatten die je dreigt over het hoofd te zien. Ze zijn vergelijkbaar met een aanmaning die je krijgt als je een rekening verzuimde te betalen en je aanspoort er alsnog aandacht aan te besteden. ‘Werken met kleine dromen is een goede manier om jezelf tot op de draad te leren kennen,’ zegt Petra Giesbergen, ‘het zijn spiegels waar je doorheen kunt. Je kunt je zelfkennis ermee vergroten en kwaliteiten van jezelf te leren zien die je tot dusver nog niet zag’.

 

 

 

 

 

De grote dromen worden ook de spirituele dromen genoemd. Er zijn bijvoorbeeld waarschuwende en genezende dromen en toekomstdromen waarin je verschuift in de tijd, waar je overigens meestal later pas achter komt. Tijdens de zogenoemde lucide dromen ben je bewust dat je droomt. Je kunt jezelf leren je droom dan te beïnvloeden en zo dingen naar je hand te zetten. In spirituele dromen kun je ook contacten met anderen leggen, boodschappen krijgen en kun je reizen naar andere werelden en plekken. Dat doe je met je etherische lichaam, de eerste laag van de aura, die dicht langs het lichaam ligt. Dit lichaam blijft met een koord verbonden met je fysieke lijf, maar kan voor een deel afsplitsen. Bij de een is dat 40 procent, bij de ander 50 of zelfs 60 procent. Het reizen met je droomlichaam geeft de schokken in je lijf die je wel eens hebt als je in bed ligt en op het punt staat in slaap te vallen.

 

 

 

 

 

Het grensgebied tussen grote en kleine dromen is nevelig. Er zijn overlappingen en het verschil is soms heel moeilijk te zien. Een personage die je ontmoet in een droom kan bijvoorbeeld een afsplitsing zijn van je eigen persoonlijkheid die je in je onbewuste hebt geplaatst, maar ook een echte identiteit zijn die je een boodschap wil geven. Petra Giesbergen: ‘Alleen door veel en langdurig met je dromen bezig te zijn, kun je het verschil leren kennen. Je moet er constant mee bezig zijn en al doende leer je. Door je dromen te onderzoeken en goed te kijken wat er in je dagelijks leven gebeurt, kun je de verschillende dromen leren onderscheiden’. De cursusleidster geeft een voorbeeld uit haar eigen leven. In korte tijd droomde ze drie keer dat ze een ongeluk kreeg. Om die negatieve energie uit haar systeem te krijgen, deed ze een sjamanistisch ritueel. Tijdens dat ritueel kreeg ze veel pijn in de linker kant van haar lichaam. Weer een tijd later kreeg ze een flinke aanrijding waarin ze van links werd geramd door een andere wagen. Een ongeluk dat op het nippertje goed afliep en geen echt zware gevolgen voor haar had. ‘Als ik dat ritueel niet had gedaan, was dat ongeluk waarschijnlijk veel slechter afgelopen,’ aldus Petra.


 

 

 

 

Dansen en reizen

 

 

 

 

 

Na de introductie volgt een korte pauze. Daarna gaan we naar buiten om te wandelen in de natuur. In de Brabantse weilanden staan koeien en paarden tussen slierten nevel. De lucht is blauw met hier en daar een plukje wolken. Het geurt naar weiland en bos. Petra Giesbergen legt uit dat we aan de bomenhaag langs de kant van de weg reiniging kunnen vragen want de krachten in de natuur willen ons graag helpen. Daarom plukken we ook bloemen en vragen we die of ze ons willen helpen met het dromen. Terug in het centrum, krijgen de geplukte bloemen een vaasje. Dan volgt een ritueel waarin we gebedsbundeltjes maken. In een gekleurd lapje stof doen we wat tabak. We geven een vraag mee aan het bundeltje. ‘Tabak onthoudt heel makkelijk energie, het is als een soort sponsje,’ legt Petra uit. De lapjes stof hebben verschillende kleuren die allen een eigen betekenis hebben. Zo helpt rood met genezing. Geel is goed voor het krijgen van inzicht en wit staat voor reinheid. We maken zeven bundeltjes en rijgen die aan een touw waardoor een ketting of armband ontstaat. Inmiddels heeft Petra Giesbergen ook haar droomkleed onder het altaar gelegd. Het kleed is ingewijd en opgeladen met kracht die helpt bij het dromen.

 

 

 

 

 

Na het maken van de gebedsbundeltjes volgt de sjamanistische dans waarin de muziek en manier waarop je danst, beurtelings wordt afgestemd op een van de zeven chakra’s. Op die manier raakt het lichaam opgeladen en kan een trance ontstaan waarin je makkelijk andere werelden betreedt. Het dansen wordt afgesloten met een trancereis. We concentreren ons op het zevende chakra, het kruinchakra, en verbinden ons droomlichaam met de droomwereld. Opnieuw stellen we onze vraag waarop we in de droom een antwoord willen vinden. Terwijl we dit doen vraagt Petra Giesbergen aan de geesten of ze ons willen bijstaan en slaat ze krachtig op haar drum. Voordat we om half een ’s nachts gaan slapen doen we nog een massage om het etherische lichaam op te laden en spreken we af in welke volgorde we gaan waken voor elkaar. Iedereen zit ’s nachts een uur naast het altaar met de brandende kaarsen om de verbinding met de spirits te versterken. En zo gaan we de nacht in.

 

 

 

 

 

Werken met dromen

 

 

 

 

 

Voordat we op zaterdagochtend gaan ontbijten, doen we een aantal oefeningen in de buitenlucht. We draaien onze gewrichten los, geven elkaar een korte massage en doen een ademhalingsoefening. De bedoeling hiervan is om de lichaamsenergie weer te laten stromen en de energie van de droom te richten. Als je een positieve droom had, kun je door de oefeningen die energie over je hele lichaam verdelen waardoor zij langer blijft hangen. Was het een minder positieve droom, dan kun je de energie laten afvloeien zodat je niet de rest van de dag een negatieve uitstraling hebt.

 

 

 

 

 

Tijdens het ontbijt komen de eerste verhalen over de dromen van de deelnemers los. Een aantal mensen hadden zeer levendige dromen die een antwoord bevatten op de vraag die was gesteld. Om de droom zo goed mogelijk te begrijpen, lopen we terug naar de oefenruimte, gaan we liggen en nemen we de hele droom nog eens in slowmotion door. Belangrijk is zo goed mogelijk op te letten en alle indrukken van de droom te herinneren. Dan volgt een oefening waarin in trefwoorden alle onderdelen van het verhaal van de droom worden opgeschreven. Vervolgens word gekeken met welke symbolische betekenissen deze onderwerpen corresponderen. Bij het duiden van symbolen is het belangrijk om goed te kijken wat het symbool voor jou persoonlijk betekent en niet zozeer naar een standaard uitleg van een symbool te kijken. Ook op zaterdagochtend wordt er weer gedanst. Dit keer op muziek die steeds een van de vier elementen aarde, water, vuur en lucht uitdrukt. Door deze krachten met je lichaam uit te drukken tijdens het dansen en je opnieuw op de droom te concentreren, komen verschillende energieën uit de droom in herinnering. Op die manier komen er andere aspecten van de droom en andere antwoorden op de vragen naar boven.

Dromen herinneren

Om je droom te onthouden, zijn er verschillende tips. Je kunt je om te beginnen goed voorbereiden op de nacht door voordat je gaat slapen goed te ontspannen. Bijvoorbeeld door te mediteren of een koude douche te nemen. Er zijn speciale massagetechnieken om je etherische lichaam op te laden zoals een combinatie van strijkende bewegingen op en vlak boven je lichaam en stevig kloppen. Dat kun je door iemand anders laten doen of bij jezelf doen. Behulpzaam zijn ook kristallen bij het bed en droomamuletten voor het etherische lichaam.

Als je gaat slapen, kun je voornemen om je droom te onthouden. Dat doe je dan in stellige woorden: ‘ik ga mijn droom onthouden’. Je kunt veel water drinken zodat je ’s nachts wakker wordt om te plassen of de wekker bijvoorbeeld een half uurtje eerder te laten aflopen dan je gewend bent. Als je wakker wordt, kun je het beste blijven liggen in dezelfde houding en de sfeer van je droom gaan oproepen en alles wat je droomde herhalen in jezelf. Daarna schrijf je droom zo uitgebreid mogelijk op, in de tegenwoordige tijd en in de ikvorm. Besteed daarbij veel aandacht aan alle zintuigen, die je ziet, hoort, voelt, ruikt en proeft. Let op alle activiteiten: wat doe je wel en wat juist niet. Let op de personen die voorkomen in de droom en wat ze je zeggen en kijk goed naar de plekken waar je komt in je droom. Belangrijk is ook de emotie waarmee je wakker wordt want dat zegt veel over de droom. Schrijf de datum van je droom op en geef de droom een duidelijke titel zodat je haar later gemakkelijk kunt terugvinden. Er bestaat tegenwoordig zelfs een computerprogramma dat onderwerpen in je droom registreert zodat je later op trefwoorden bijbehorende dromen kunt terugzoeken…

 

 

 

 

 

Petra Giesbergen: ‘Belangrijk met het werken van dromen is dat je er genoeg energie voor hebt. Je kunt je droomenergie vergoten door veel op blote voeten te lopen, zo vers mogelijke groente en fruit te eten, koude douches te nemen en massage. Als je uitgeput bent of in een heel jachtige periode zit, is het veel lastiger om met dromen aan de slag te gaan. Als je ’s morgens wakker wordt en meteen in de stress schiet en uit bed springt, zal het niet lukken om dromen goed te onthouden en ze te begrijpen. Om je droomwereld te leren kennen, moet je veel opschrijven en teruglezen. Zo ga je dingen herkennen en ontwikkel je antennes. En bij het interpreteren moet je heel voorzichtig blijven want het luistert heel nauw.’


Dankritueel

Het laatste onderdeel van de workshop is het dankritueel. We lopen buiten rondjes om een vuur terwijl Petra Giesbergen haar trom slaat en de spirits bedankt. De gebedsbundeltjes worden verbrand, de opstijgende rook gaat terug naar de spirits die ons hebben geholpen die nacht. Terugblikkend op de workshop, zegt Petra Giesbergen: ‘De nacht is goed gedragen door droomhelpers. Tijdens het ritueel met de trom voordat we gingen slapen, kwam er achter iedereen iemand staan om te helpen. Zelf heb ik vannacht veel met spirits gesproken. Er was er bijvoorbeeld een die kwam vragen wat al die mensen hier eigenlijk deden vannacht Toen ik had gezegd dat ze hier een workshop volgden, was het goed en ging hij weer weg’.

Voor wie verder wil lezen

 

 

 

 

 

Boekhandels en bibliotheken hebben doorgaans een uitgebreide collectie boeken over dromen. Aan te bevelen zijn (werk)boeken met algemene informatie. Boeken met een vaste interpretatie en vaste symboolduiding zijn vaak niet aan te bevelen omdat interpretatie en symboliek voor verschillende mensen anders kan zijn.