Wapitihert - Totem - Krachtdier

Wapitihert... Je gewei reikt naar de zon.
Wapitihert zwierf door het woud, op zoek naar een partner. De paartijd was in volle gang. De jonge mannetjes herten, die anders met de andere mannetjesherten samen waren, hadden zich in het woud verspreid om wijfjes te vinden. Wapitihert liet zijn bronstroep door het woud schallen en maakte Bergleeuw er op deze manier op attent dat er voor hem een feestmaal in petto zou kunnen zijn.

Bergleeuw maakte omtrekkende bewegingen rondom Wapitihert. Hij kwam steeds dichter bij zijn prooi. Wapitihert voelde het dreigende gevaar op het moment dat het woud plotseling stil werd. Toen hij zijn achtervolger in de gaten kreeg, rende hij in de richting van het hoogland. Gelukkig lag Bergleeuw ver achter. Wapitihert rende met grote sprongen naar de boomgrens.

Bergleeuw haalde hem een beetje in, maar Wapitihert bleef rennen, waarbij hij een enorm uithoudingsvermogen ten toon spreidde. Ten slotte gaf Bergleeuw het op, hij had geen energie meer. Alles had hij verbruikt toen hij met krachtige sprongen Wapitihert probeerde te bereiken. Wapitihert hielde een regelmatige gang aan die hem goed vooruit bracht in de richting van de hemel en het hoogland. Wapitihert had als enige verdediging tegen Bergleeuw dit vermogen om de benodigde afstand af te leggen in een tempo dat hem in staat stelde zijn uithoudingsvermogen en energie ten volle te benutten.

De kracht van Wapitihert leert je, dat je uithoudingsvermogen toeneemt wanneer je je eigen tempo aan houdt. Mensen met de kracht van Wapitihert zullen wellicht niet als eersten een doel bereiken, ze zullen het echter wel bereiken zonder opgebrand te raken. Als je de laatste tijd te veel hooi op je vork hebt genomen, zou het een goed idee kunnen zijn om eens te kijken hoe je van plan bent af te maken wat je bent begonnen zonder in het ziekenhuis terecht te komen.

Wapitiherten hebben een merkwaardig soort krijgers-energie. Behalve in de paartijd verkeren zij namelijk graag in gezelschap van hun eigen geslacht. Zij kunnen een beroep doen op de kracht van broeder- of zusterschap. Terwijl je de kracht ontdekt die je verwerft wanneer je van mensen van je eigen geslacht houdt, zul je de kameraadschap voelen die voortkomt uit overeenkomstige ervaringen. Door deze speciale kracht zal vriendschap sterker zijn dan eventuele concurrentie of jaloezie.

Als je de kracht van de Wapitiherten hebt uitgekozen, zou je je ervan bewust kunnen zijn dat je het gezelschap van je eigen geslacht maar eens een tijdje moest opzoeken. Misschien heb je behoefte aan een zelfhulpgroep om jezelf weer te richten op het uithoudingsvermogen van de krijgers-energie waarvan je deel uitmaakt. Wanneer je met mensen van je eigen geslacht praat, kun je veilig je gevoelens uiten. Bovendien krijg je feedback van anderen met dezelfde ervaringen. Misschien heb je behoefte aan een nieuw besef van gemeenschappelijkheid, van communicatie in eenheid.

Wapitihert zou je ook kunnen vertellen om eens te kijken naar de manier waarop je spanningen in je leven lichamelijk doorstaat. Wapitihert adviseert je eigen tempo aan te houden, zodat je je energie gelijkelijk kunt verdelen over de afstand die je wilt afleggen. Vitaminen zouden uitkomst kunnen bieden, of voedsel dat veel energie levert. Neem in elk geval wat rijd en stilte voor jezelf, zodat je je weer kunt opladen.