Aanroeping van de vogel Merkoet

Hemelse vogel die vijf gestalten

en machtige klauwen van brons heeft,

 

(de klauwen der maan zijn van koper, haar snavel is ijs)

 

wier vleugelslag breed is en machtig, wier lange staart

slaat als een waaier die windkracht verwekt,

 

wier linkervleugel de maan verduistert,

wier rechtervleugel de zon versluiert,

 

die nooit verdwaalt in de lucht,

die op haar vlucht niet vermoeid raakt;

 

nader mij zingend terwijl ik luister,

strijk speels aan mijn rechteroog neer,

 

maak van mijn schouder je rustplaats,

jij – moeder van de vijf arenden !

 

lied uit Altai