Vink als krachtdier

De vink is een vogel die in grote getale voorkomt. Als totem vergroot hij altijd de kansen op een breed spectrum van activiteiten. Alles zal vergroot worden. Studie naar de specifieke soort vink kan je meer vertellen over het precieze hoe en wat.
Er zijn meer dan 300 soorten.  Het grote aantal vinken geeft er blijk van dat de vink als zodanig in staat is zich te vermenigvuldigen en zijn weg te zoekn in de meest uiteenlopende (begrepen menselijke) omgevingen.
Als er een vink op een merkwaardige manier in je leven vliegt, hupt of droomt, mag je dan ook verwachten nieuwe ervaringen en otmoetingen te hebben met mensen van uiteenlopende pluimage.
Kijk goed naar de kleur van je vink. Ga niet louter op de naam af.
De Europese goudvink heeft bijvoorbeeld weinig tot geen goud; zijn kleur is eerder blauwgrijs met wit en zwart. Bestudeer de plaats waar de vink voorkomt en indien mogelijk, waar zij oorsponkelijk vandaan komt.
De volksoverleving van dat gebied kan erg informatief zijn. De distelvink of putter was bijvoorbeeld een legendarische geluksvogel voor de Hollandse kolonisten in de Amerikaanse staat Pennsylvania.
Vinken kunnen prachtig zingen(sommige traint men zelfs om hetzelfde als kanaries te zingen!).
Opnieuw geeft een vink aan dat je in je leven vele nieuwe kansen krijgt om uiteenlopende (mogelijk onvermoede) vermogens te ontplooien. Met de komst van een vink wordt het leven altijd actiever.