Naam
E-mailadres
Aantal plaatsen
Opmerkingen/bagage
type code