Werken met de energie van het weer

Zie ook cursus wheathershamanism

Energie Weersverandering

Gebruik maken van de energie van weersverandering……….

De zomer begint langzaam weg te ebben. De kracht en de warmte van de zon heeft zo zijn invloed op onze psyche, lijf en energetische constitutie.

De energie van de zon wordt gebruikt om onze zonnevlecht te voeden. Onze eigen batterij op te laden en deze energie in te zetten voor verschillende doeleinden.

Velen van ons ontspannen tijdens een vakantie of vrij weekend.(voor meer over vakantieperiode…… klik op vakantieperiode) Het lichaam ontspant, de geest ontspant en we komen dichter bij onszelf.  We bemerken wat we anders willen in ons leven. Enkelen van ons voeren deze dingen door in het leven en anderen verzanden weer in de stroom. En met de stroom bedoelen we dan werk, familie en gezin, vrienden en kennissen en hobby’s. En het leven gaat weer door waar we gebleven waren.

De volgende fase van het jaar is aan de beurt: het weer gaat omslaan en de zomer is toch werkelijk aan het afronden. We mopperen op de wind, op de kou, de regen en de bladeren die vallen. Dit mopperen kunnen we blijven doen totdat de lente weer aanbreekt of tot het  moment dat we ons overgeven aan de herfst of winter.

We kunnen echter ook gebruik maken van de andere energieën die zich d.m.v. het weer aan ons “opdringen”.   Of je speelt er mee of je blijft mopperen.

WIND

Wanneer we door de wind heen rijden, fietsen, lopen of zelfs als we achter het raam zitten ….. maak contact met de wind. Hou op hem buiten je te houden en er tegen “te vechten”.

Wees transparant en laat hem door je heengaan. Hij blaast je hoofd schoon, de stofnesten uit je aura, je gewrichten en uit je ………. Lees verder op Gebruik van de energie van het weersverandering, om meer te lezen over regen, kou, herfst enz.

Energetische kanalen die overal in en rondom je lichaam lopen. Probeer leeg te blijven, in zijn te zakken en kom dicht bij jezelf.

Kom dicht bij Umai (moeder Aarde) en merk hoe zij verder gaat. Ze gaat verder met de veranderingen van de seizoenen. Op de ene kant van haar wordt het herfst, op een andere kant van haar een ander seizoen. Zij blijf stabiel doorgaan. Met haar ook alle planten en dieren. Zie hoe gemakkelijk zij zich aanpassen, zich eventueel voorbereiden op de winter. Op de een of andere manier zijn wij dit kwijt geraakt.

We duiken in onze warme huizen en vele van ons verliezen contact met buiten. Zeer zeker de ouderen en de mensen die slecht ter been zijn.
Wanneer wij ons opnieuw kunnen verbinden door ons misschien wat meer naar buiten te begeven of gordijn voor een raam weg te halen en de bank of stoelen zo te plaatsen dat je alles buiten weer kunt gadeslaan.

Wanneer wij ons beter kunnen verbinden met buiten en dus met Umai (moeder Aarde) kan er zowel rust als onrust in ons ontstaan. Zie hiervoor het geschreven stuk vakantieperiode, waar dezelfde dingen kunnen ontstaan voordat de rust ontstaat.\

REGEN

De regen maakt ons nat, onze haren krijgen een ander kapsel en ons lichaam kan er behoorlijk van afkoelen. De een kan hier beter mee overweg.
Maar de energie van regen (als we ons er niet innerlijk tegen verzetten, maar de natte druppels accepteren) kunnen ons tot de diepste bewustzijn, harmonie en inzicht brengen.

Het brengt ons ook dichter bij het plantenrijk en al wat leeft. Water geeft zichzelf aan de bomen, de struiken en de dieren in het wild die het ook weer opdrinken en uiteindelijk als het gezuiverd is ook weer aan de mens.

Water zuivert ons en brengt ons terug in harmonie. Je kunt het ook nu eens uitproberen; we hebben een stukje van de cd Purifying water op de website staan. (CD Am-Nag-Weh)

Petra Giesbergen (Altaiskaya Byelka)

Plaats zie agenda op de website
Data zie agenda op de website
Tijd
Start
Aantal lessen
Kosten
Opgeven en informatie klik hier
of
076-5264002 bui
Meenemen
Docent(e)
Kleding
Kinderopvang
Overigen