Introductieles Sjamanisme en Dromen


 Introductielessen zie ook Webinars

In het sjamanisme wordt er veel waarde gehecht aan dromen

De  Iroquois leren hun kinderen al vroeg dat dromen de belangrijkste bron van – praktische en geestelijke – leiding zijn waarop in het leven een beroep kan worden gedaan.

‘’s Ochtends worden als eerste de dromen verteld in het dorp. Er werd iemand geraadpleegd om de boodschap te ontrafelen. Vaak was het hele drop bij de droomuitleg betrokken, vooral als de droom een waarschuwing bevatte. De Iroquiois geloofden dat belangrijke dromen tot ‘’handelen’’ opriepen. Als we dromen hebben over de toekomst, unnen we daar misschien iets aan veranderen. Het vergt specifieke handelingen en rituelen die bedoeld zijn om een ongewenste droomgebeurtenis te voorkomen of een gewenste gebeurtenis in vervulling te laten gaan. In hun droomkunst hebben de Iroquios een hele wetenschap van smanitische en rituele technieken ontwikkeld om voorspellende droomboodschappen te bevestigen en de gevolgen daarvan te laten plaatsvinden of af te wenden.

De dromer kan bezoek krijgen van een geestelijk wezen. Een grote droom onderscheidt zich in inhoud en oorsprong. Deze kan informatie bevatten die van groot belang is voor de dromer.

Dit kan belangrijk zijn voor de dromer zijn gezondheid, problemen oplossen, spirituele lessen,
Dromen onthullen de psychisch-spirituele oorzaken van de ziekte voordat er lichamelijk symptomen van ontstaan.
Een overleden bekende kan de dromer bezoeken met een boodschap of een samenzijn.

Er zijn vele dromers uit verschillende culturen en tijdperken. Met verschillende manier om dromen op te vragen, dromen terug in te gaan en dromen te gebruiken.

Vele sjamanen, healers uit andere tradities vragen een droom met hulp, informatie over hun clienten.
Daarnaast kunnen sommige hun clienten, studenten bezoeken in hun dromen om te ondersteunen of even te kijken of alles goed is.

Tijdens onze slaap zijn we toegankelijker voor kleine en grote dromen.Meer benaderbaar door ons eigen onderbewuste en voor boodschappen en mooie reizen.

Een grote droom is net zo belangrijk als een kleine droom. Een kleine flard die onthouden is, bevat nog steeds belangrijk informatie.

We onderscheiden in het sjamanisme kleine en grote dromen.

Kleine dromen

Dit zijn meestal verwerkingsdromen. Hierbij verwerken we de dingen van het dagelijkse leven.
Dat kunnen emoties zijn die gedurende dag zijn geweest. Soms onderdrukken we die, is er geen
tijd voor om ze te voelen of te uiten en soms willen we ze ook niet voelen. Dan kunnen ze in
een extreme vorm 's nachts omhoog komen (nachtmerries).
Informatie die niet helemaal is doorgedrongen kan ook tijdens deze dromen naar voren komen, je hebt het  opgepikt maar is niet helemaal tot je bewustzijn doorgekomen.
En zo zijn er nog vele dingen die in de kleine dromen naar voren kunnen komen.

Verwerking van alle dag of voor dag er op
Nachtmerries: geen tijd gehad voor emoties, komen vergroot terug of als waarschuwing
Dingen die je opgepikt hebt van situaties, mensen of dieren
Regressiedromen
Angsten

Grote dromen

Wanneer de dingen van alledag schoon zijn of verwerkt is er ruimte voor andere ervaringen.
Onder grote dromen vallen o.a. de voorspellende dromen, contact met anderen (overleden of nog
met een fysiek lichaam), reizen naar andere plaatsen, waarschuwingsdromen, antwoorden op vragen,  enz.
Dit soort dromen kunnen we ook sturen.

Ontmoetingen :

  • Overleden
  • Levenden
  • Gids
  • Totemdier
  • Toekomstige ik, partner, vriend(in), leraar, woonplaats

Dromen voor genezing / healing; maar ook wat er de spirituele oorzaak van is
Gezamenlijke dromen; ontmoeting hier of elders met iemand die nog leeft
Toekomstdromen 
Waarschuwingen
Droomstem
Lucide dromen

Deze groep is bedoeld voor mensen die hun dromen kunnen onthouden of delen daarvan;  en eerder met sjamanisme hebt gewerkt.  Als je twijfelt of je kunt deelnemen, kun je beter even bellen of mailen met Petra Giesbergen (Altaiskaya Byelka) byelka@siberischsjamanisme.nl

Veelal is er carpoolgelegenheid met andere deelnemers


Tijdens deze kennismakingsles wordt er een healingmethode of ritueel gedaan uit de Dreamcircle, waardoor je een kleine indruk krijgt hoe er wordt gewerkt.  Tijdens de les kun je ook kennismaken met de docente Petra Giesbergen (Altaiskaya Byelka), haar werkwijze en assistenten. Heb je vragen over de de training of cursus, dan kun je deze stellen tijdens de introductieles.  


Opgeven is noodzakelik

Plaats Etten-Leur (bij Breda) en online mogelijk
Data zie agenda van deze website
Tijdens corona Webinars online
Tijd zie agenda
Start
Aantal lessen
Kosten
Opgeven en informatie klik hier
of
076-5264002
Meenemen
Docent(e) Petra Giesbergen (Altaiskaya Byelka)
Kleding casual
Kinderopvang
Overigen