Relatiezuivering

Deze zeer intensieve dag staat helemaal in het teken van de belangrijke relaties in je leven: met je gezinsleden, partner, kinderen, familielieleden, maar ook bijvoorbeeld met je huisdieren en voorouders. Het zuiveren van je relaties staat tijdens deze dag centraal. Dit gebeurt tijdens de rituelen Zielscont(r)act zuiveren, Voorouderceremonie en Relatiehealing. Een zeer intensieve dag voor wie diepgaand relatielijnen op wil schonen en zuiver wil maken, relaties wil verdiepen of harmoniseren, een relatiethema wil beeindingen of verzachten.

Voorouderceremonie

Hoe onze voorouders relaties met elkaar hadden, kan heel sterk doorwerken op onze vriendschappen, liefdesrelaties, gezinsrelaties en alle relaties in de verste strekking die je maar kunt hebben. Door op generatielijnen te werken en met voorouders die je niet eens kent, reinig je dit probleem tot ver terug in je roots. Wanneer de generatielijnen schoon zijn werkt dit voor iedereen in de familie door.  Zelfs je voorouders zullen er je dankbaar voor zijn. Hierdoor kunnen relaties dieper gaan en harmonischer zijn.

Zielscont(r)acten zuiveren :

Wanneer wij zielencontracten zijn aangegaan, gebeurt dit meestal op momenten die wij als heel intens ervaren of die voor ons erg belangrijk zijn. Het is vaak een intern gebeuren. Soms worden ze ook uitgesproken, maar wat er intern gebeurt is het belangrijkste. Als het slechts woorden zijn die we uitspreken zet het zich niet vast in ons.                                       

Zielscontracten beperken onze vrijheid. Zij verhinderen ons om in het moment te kiezen wat we willen doen.  Als we bijvoorbeeld  op zielsniveau beloofd hebben om altijd voor iemand zorg te dragen, kunnen we deze belofte eeuwenlang bij ons dragen, gedurende vele levens. Wanneer we bij elkaar zijn zullen we voor deze mens / dier zorgen, zo niet, dan voelen we ons niet o.k. of reageert de ander op een bepaalde manier. We kunnen niet in het moment vrij beslissen dat we zorgdragen, vanuit ons hart zorg willen dragen of het niet doen omdat we zelf zorg nodig hebben of omdat de ander geen zorg nodig heeft. Dit houdt onze ontwikkeling tegen en we kunnen hierdoor niet optimaal van onze  energie gebruik maken.

Zielscontracten kunnen ons beperken en geen ruimte geven in hoe het contact zou zijn zonder de belofte.

Plaats Etten Leur (Breda)
Data
Tijd 10.00 - 17.00 uur
Start 10.00 uur
Aantal lessen dag
Kosten 95,--
Opgeven en informatie klik hier
of
076 - 52 64 002
Meenemen pen en papier, lunchpakket
Docent(e) Petra Giesbergen (Altaiskaya Byelka)
Kleding casual
Kinderopvang
Overigen inschrijfformulier aan te vragenbij administratie@siberischsjamanisme.nl