Rituelen Marathon

Door diverse rituelen achter elkaar te doen, versterken we de intensiteit en de impact op het leven.

Zuiveringsritueel met de Spirit van  vuur

Zuiveren van niet eigen energien, van minder prettige emoties en gedachten.

Kracht terug halen uit vorige levens - healingritueel

In vorige levens hebben wij veel kwaliteiten opgeslagen, kennis vergaard en kracht opgedaan. Wij kunnen de oorspronkelijke ziel en de verloren gegane energie herstellen. Oorzaken van blokkades waardoor de kracht, kwaliteiten of oude kennis niet doorstroomt vanuit vorige levens kunnen zijn: traumatische of schokkende gebeurtenissen, verlies van een dierbaar persoon, een vloek, zelfs een gelukkige gebeurtenis, je leven leiden op een manier die niet overeenkomt met je levensopdracht en je kwaliteiten, hogere verwachtingen, dwang  of manipulatie door autoriteiten zorgen voor aanpassingsgedrag, een tragisch sterven of heimwee naar iets anders. Door ons langdurig aan te passen aan anderen of een situatie, verliezen we het en stoppen we de stroom van de kwaliteit. Met deze techniek kun je de blokkade vrijmaken en deze energie van kennis, kracht of kwaliteiten weer inbrengen.
Tijdens het inbrengen van de kennis, energie, kracht of kwaliteit kan de mens die het ondergaat verschillende dingen ervaren. Sommigen krijgen beelden of informatie over waar het vandaan komt, hoe er mee om te gaan enz. Anderen ervaren een sterke energetische verandering en een verandering in hun manier van leven.  Zon beleving is voor iedereen anders.   

 

Kracht terug halen uit het huidige leven

Energie terughalen uit dat waar je het aan hebt verloren of besteed.

Thuis komen, thuis zijn en thuis blijven

Door veranderingen en gebeurtenissen in het leven kun je soms ver van huis verwijderd raken. Je verliest het contact met de Bron, met Moeder Aarde en met jezelf. Het Siberisch Sjamanisme kent verschillende Healingcodes om weer thuis te komen, thuis te zijn n thuis te blijven.

Tijdens dit ritueel passen we de Thuis-Healing-Code I toe. Deze code werkt op drie niveaus door, het niveau van Ayi, dat van Koet en van ons complete zelf. Een blokkade op n niveau, heeft invloed op de andere niveaus. De Thuis-Healing-Code I werkt op alle drie de niveaus. Dit is nodig om je compleet te voelen en in  balans en evenwicht te zijn. We hebben immers meer dimensies in ons.

Niveau 1: Thuiskomen bij Ayi en bij de Bron. Ayi is het deel in ons dat afkomstig is uit de Bron. Ayi kan slapende zijn, waardoor ons leven oppervlakkig lijkt. We missen soms iets, maar weten niet precies wat. Een bezieling? Een hoger doel? Wanneer Ayi wakker wordt gemaakt, maken we meer verbinding met ons deel dat afkomstig is uit de Bron. Hierdoor verdiept ons bewustzijn zich en neemt de kwaliteit van leven toe. We voelen ons meer verbonden met de Bron en het spirituele deel in onszelf. We hebben onze bezieling terug en kunnen weer richting aan ons leven geven.   

Niveau 2: Thuis zijn bij Koet en in ons leven op Umai, Moeder Aarde. Wanneer we in verbinding zijn met ons zielendeel Koet, zijn wij thuis op Umai. Umai voorziet ons zonder dat we dat vaak doorhebben, van veel voeding: aarde-energie, zorg voor mensen, de dieren en planten, energie voor ons lichaam. Hoe krachtiger de verbinding met Koet, des te sterker is onze verbinding met Umai. Koet is het zielsdeel dat verantwoordelijk is voor onze levensenergie, onze energie om op Moeder Aarde te leven en te doen wat we moeten doen, maar ook om sjamanistische en nachtelijke droomreizen te maken. Het is ons fundament. Hoe sterker dit fundament is, hoe hoger je trilling wordt en hoe dichter je bij de Bron komt.

Niveau 3: Thuis blijven met ons complete zelf. Door een druk leven te leiden, komen we aan veel dingen niet toe. Dingen die ons bezielen en energie geven. Dit zijn ook delen van onszelf. Door deze versnippering van energie raken we een deel van het contact met ons IK kwijt. Als dit vaak gebeurt, duurt de weg naar huis terug langer. Door regelmatig healingen en zuiveringen toe te passen op dit niveau, voelen wij ons thuis waar we ook zijn en in iedere situatie. We blijven trouw aan onszelf en het leven van alledag gaat ons makkelijker af. We zijn verbonden met de Bron en met Moeder Aarde.

In het Sibersich sjamanisme werken we met spirits van stenen, spirits van rivieren, krachtdieren en nog veel meer. En van de spirits waarmee wordt gewerkt bij de Thuis-Healing-Code I is de spirit van de Duif. Waar het dier de duif ook wordt uitgezet (verre landen), ze vindt altijd weer de weg terug naar huis.

Soms loopt het wel eens uit en het is goed om daar rekening mee te houden.
Een rituelenmarathon met zijn rituelen, sjamanistische healingen en trancereizen kan energetisch veel in beweging zetten.
Als je de avond vrij kunt houden om in gezelschap van jezelf door te brengen kan dit sneller een plekje krijgen en beter inwerken.

 

 

 

Plaats zie agenda op de website
Data zie agenda op de website
Tijd zie agenda
Start zie agenda
Aantal lessen 1 dag
Kosten 85 euro
Opgeven en informatie klik hier
of
076 - 5264002
Meenemen dunne grote doek, pen en papier, 4 kiezelstenen, iets om op te liggen (deken of matje), lunchpakket
duivenveer
Docent(e) Petra Giesbergen (Altaiskaya Byelka)
Kleding casual
Kinderopvang soms mogelijk; even overleggen
Overigen Een rituelenmarathon is voor mensen die al eerder workshops mee hebben gemaakt of enige ervaring hebben in het sjamanisme.