PRIVACYVERKLARING INSTITUTE OF SIBERIAN sHAMANISM

Institute of Siberian Shamanism, gevestigd aan :
Heigatstraat 7, 4873 LK  Etten-Leur
is verantoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens :
www.siberischsjamanisme.nl
www.siberischsjamanisme.be
www.esoterischcentrum.com
www.shamaniccentre.org

Heigatstraat 7, 4873 LK  Etten-Leur

Persoonsgegevens die wij verwerken :
Institute of Siberian Shamanism verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overizcht van de persoonsgegevens die wij verwerken :
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Woonplaats
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld in te schrijven voor een activiteit, in correspondentie of telefonisch

Met welk doe en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Institute of Siberian Shamanism verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgernde doelen :

- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunne bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Als het nodig is verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
- Afhandelen van jouw betaling

Institute of Siberian Shamanism versterkt alleen uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor deuitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplcihting

Wij gebruiken geen cookies
Wij beschermen jouw gegegens serieus. Mocht je het idee hebben of aanwijzingen van misbruik neem dan contact op met ons secretariaat via administratie@siberischsjamanisme.nl