Kracht halen uit vorige levens (Paravisie)

kracht halen uit vorige levens

'We leven nu, maar kunnen gebruik maken van het verleden'

Alles wat we ooit geroken, gezien, gevoeld, gehoord en geproefd hebben, is opgeslagen in ons onderbewustzijn. Door onze aandacht op de juiste manier te richten, onze energie en onze concentratie te verhogen, kunnen wij gemakkelijk een vorig leven herbeleven. Reďncarnatietherapeute Petra Giesbergen komt met een oefening om zelf thuis te doen. Wat je nodig hebt? Dans, een goed stemming en een vraag die voor jou van belang is. Lees mee en plug eens in op 'oude' levenskracht...!

Als we laag in onze energie zitten is de kans groot dat we niet zoveel kunnen hebben. Is het moeilijk om ons krachtig te voelen. Ons humeur heeft bijvoorbeeld de kans in niet zo'n beste staat te zijn. Daardoor hebben we meer kans om in vorige levens met een lagere energie terecht te komen. Dit kunnen we beter doen als we al wat gevorderd zijn en meer diepgaande dingen aankunnen. Wanneer we daarentegen hoog in onze energie zitten, ervaren we vaak hogere emoties; we voelen ons beter. Als we van daaruit onze aandacht richten op een vorig leven komen we vaak bij krachtmomenten en kwaliteiten terecht.

Alles is verbonden
Petra Giesbergen is geboren in Kruisland, een dorp in de buurt van Breda. Vanaf haar zevende levens-jaar verscheen er een man in haar dromen die haar adviezen gaf. Over hoe met dingen om te gaan in het leven en ook spirituele lessen (dit besefte zij later). In 1990 behaalde zij haar diploma van de opleiding tot regressie- en reďncarnatietherapeute. Hierna startte zij een praktijk en begon met het werken in groepen. Ze volgde opleidingen tot aurahealer en -reader, deed een dromenopleiding. NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) en sjamanisme. Ze haalde ook veel kennis terug door regressies te doen naar vorige levens. Petra heeft een eigen centrum in Etten-Leur en geeft lessen in heel Nederland, België en Engeland.
Toen ze meer dan tien jaar geleden een Siberische sjamaan ont-moette en hem herkende als de man die in haar dromen advies gaf, werden het verhaal en haar kennis compleet. Petra: "Deze sjamaan herkende mij ook en nam me mee naar zijn leraar in Altai (Siberië). Deze leraar (sjamaan) gaf me een aantal inwijdingen. Ook gaf hij me bijzondere kennis door over genezing en hoe te werken op de sjamanistische manier met het verleden. Ik ga een aantal keer per jaar naar hem toe en soms neem ik cursisten mee. Deze leraar heeft het verhaal compleet gemaakt: alles is met elkaar verbonden. Alle kennis is verbonden, alle levende wezens zijn verbonden en we kunnen van ons leven maken wat we willen als we ons ervoor inspannen."

Darmen
Het werken met vorige levens heeft een groot effect op je huidige leven. Petra: "En daar doen we het tenslotte voor! We leven hier en nu, maar kunnen wel gebruik maken van het verleden. Of dingen oplossen in het verleden om er nu beter van te worden. Werken met vorige levens kan op een aantal niveaus doorwerken in je huidige leven. Het kan bijvoorbeeld van invloed zijn op je gezondheid, je contacten en relaties, het werk dat je doet. Het kan zelfs positief uitpakken bij het aantrekken van de energie van geld, of blokkades op dit gebied oplossen. Het kan ook gaan om kracht en energie terug te halen. Bij weer een ander persoon draait het misschien met name om het openmaken van kwaliteiten of zijn of haar spirituele ontwikkeling."

Hoe een vorig leven kan doorwerken in het huidige leven? Petra geeft een voorbeeld als het gaat om gezondheid: 'Een man had in dit leven constant last van zijn darmen. Hij had vaak pijn. Dan weer diarree, dan weer obstipatie, winderigheid en het hield niet op. Het was zijn zwakke plek. Als er ook maar iets gebeurde in zijn huidige leven, had dat meteen effect op zijn darmen. De doktoren konden niet echt iets vinden."

Gestorven op het slagveld
Petra gaat verder: "Door terug te gaan naar een vorig lever ervoer hij zichzelf in een vorig leven, waarbij hij stierf op een slagveld. Hij stierf maar bleef zich krampachtig vasthouden aan dat leven. Zijn darmen lagen gedeeltelijk uit zijn buik en het was vreselijk pijnlijk. Maar hij maakte zich zorgen om zijn kinderen en zijn vrouw. Hoe moesten zij het nu redden? Hij wilde ze terug zien. Verdrietig, verlangend, en zich zorgen makend hield hij zich vast aan de pijn die hij voelde. En hij zei tegen zichzelf: 'Zolang ik pijn kan voelen leef ik. Als ik leef kan ik terug naar ze toe'.
Hij heeft het niet overleefd maar dat heeft hij niet ervaren. Door inzicht te krijgen, hem los te maken van vrouw en kinderen (die inmiddels na 300 jaar ook waren gestorven) ontspande ook zijn lichaam: hij voelde rust. Zijn vrouw en kinderen hadden het overigens gered in dat leven en dat gaf hem voldoening. Hij kon afscheid nemen. De lading ging van buik, zijn darmen. Emotioneel kwam er balans en rust. Er stroomde geen energie meer naar het verleden toe waardoor hij ook meer aanwezig was in het hier en nu. De klachten verdwenen. Hij geniet nu van het leven zonder pijn en doet zelfs aan sport."

Altijd bij elkaar blijven
De reďncarnatietherapeute herinnert zich ook een cliënte die op relationeel gebied kracht haalde uit een vorig leven. “Een vrouw die mijn praktijk bezocht, had er moeite mee een langdurige relatie aan te gaan”, vertelt Petra. “Op de een of andere manier lukte het haar niet om lang in dezelfde relatie te blijven. Ze had dan het gevoel dat dit het toch niet helemaal was. Er was iets anders, iemand anders. Zo zocht zij vele jaren. Door terug te gaan naar een vorig leven kwam zij in een leven waarin zij een hele maar dan ook heel sterke liefdesverbinding op hoog niveau had. In dat leven was zij ook een vrouw en de partner was een man.
Ze hadden elkaar beloofd voor altijd bij elkaar te blijven, en elkaar altijd weer op te zoeken om verder te gaan waar zij gebleven waren in hun relatie. Dit was ook gelukt een aantal levens. Maar in dit leven …was (is) deze partner óók een vrouw en zij voelde zich in dit leven niet aangetrokken tot vrouwen, maar tot mannen. Dat was ook een les; dat je ook van elkaar kunt houden zonder dat je een liefdesrelatie kunt hebben. Door hier inzicht in te krijgen, kon zij dit loslaten. De belofte ombuigen naar meer vrijheid. Om maar te zien hoe het zou gaan. En elkaar in ieder geval te steunen als ze bij elkaar in de buurt zouden zijn, in welk leven dan ook. Dit voelde vrijer. Hierdoor kon zij de relatie met een man aangaan.”  

Oefening:
Petra Giesbergen komt met een oefening om in te pluggen op vorige levens. Je kunt hem gewoon thuis doen: “Neem van tevoren je doel voor. Het is belangrijk om te weten wat voor informatie je wilt uit een vorig leven. Omdat de meeste mensen vele vorige levens hebben gehad, moeten wij ons onderbewustzijn een bepaalde richting geven om te zoeken. Maak daarom van tevoren een lijstje met open vragen. Bijvoorbeeld: Wat is er belangrijk in dit leven? Wat was het meeste leuke, krachtigste of liefdevolle moment in dit leven? Welke kwaliteiten heb ik in dit leven? Hoe heb ik deze ontwikkeld, enzovoorts. Kies muziek uit die actief is. Dat kan gewone dansmuziek zijn, maar liefst niet met (te veel) gezongen tekst. Zorg dat je een goede stemming hebt als je dit de eerste keer doet.
Je wilt bijvoorbeeld weten waarom je een sterke verbinding met iemand ervaart in dit leven. Je focust je op deze persoon totdat je van binnen een emotie voelt die je hebt als je bij deze persoon bent. Of denk aan zijn/haar uitstraling, hoe ziet deze persoon er uit? Hoe klinkt zijn haar stem? Kies muziek uit die actief is, muziek waardoor je zeker 20 minuten aan een stuk door actief kan dansen. Een aanrader is een van de cd’s van Safri Duo. Leg ook een rustige cd klaar, muziek waar je bij kan ontspannen. Zorg dat je niet gestoord wordt. Geen telefoon, computer, deurbel. Begin te dansen, 10 minuten of 15 minuten lang. Begin te bewegen. Laat vooral in het eerste liedje alle lichaamsdelen bewegen zodat je energie in je lichaam begint te stromen.  “Beweeg ook veel met je hoofd”, geeft Petra aan. “Houd je doel vast: wat je wilt weten van een vorig leven van jezelf! Er kunnen allerlei gedachten in je hoofd komen, zelfs je lichaam kan gaan protesteren het wil niet, het wil zitten, je kunt allerlei weerstanden tegen komen. Wat ben ik aan het doen? Het lukt niet, enzovoorts. Ik moet nog dit of dat doen. Laat al die gedachten en lichaamsgevoelens voor wat ze zijn. Ga er niet op in. Dit is een makkelijke manier om je energie te laten stromen en je gedachten te laten minderen. Om je gedachten te laten stoppen of verminderen dans je dus minimaal 10 minuten. Je voelt zelf wel of je nog langer nodig hebt. Sommigen hebben zelfs 40 minuten nodig voordat hun gedachten het opgeven. Dit merk jezelf. Lukt het niet met kort dansen dan doe je het volgende keer wat langer.

Na 10, 15 minuten of langer te hebben gedanst, begin je jezelf de opdracht te geven: Waar herken ik je van? Waar hebben we elkaar eerder ontmoet? Merk wat het eerste is wat in je opkomt! Het eerste waar je aan denkt, het eerste wat je voelt, gewoon weet. Hierna ga je meer verbinden met dit vorige leven. Je gaat doen alsof je weer helemaal daar bent. Je voelt de kleding die je daar aanhebt, geluiden die je daar hoort, grond onder je voeten, sfeer die daar hangt enzovoorts. Zo kun je verder uitbreiden. Mocht je aandacht afdwalen, breng jezelf dan terug.” Petra: “Je kunt tijdens de herbeleving blijven dansen om de energie te laten doorstromen of je kunt gaan zitten of liggen, eventueel met rustige muziek. Maar het kan ook zijn dat je er een beetje uitkomt als je de muziek moet wisselen. Een leven loslaten is altijd goed om te beseffen en te zien dat je daar bent doodgegaan en je nu een ander lichaam en persoonlijkheid hebt. In een andere tijd en misschien zelfs wel in een ander land geboren bent. Na de herbeleving (niet te lang voor de eerste keer) is het belangrijk om dat leven weer los te laten. Je leeft hier en nu! Dans om alle indrukken een plaats te geven of wanneer je bekend bent met sommige technieken van healing dan gebruik je deze. Je kunt ook een bad nemen met badzout of keukenzout om jezelf te reinigen.

Tijdens de healing kun je jezelf de volgende vragen stellen: Wat heb je meegenomen van dat leven naar je leven nu? Wat is de reden dat dit belangrijk voor je is? Wat heb je er van geleerd? Hoe kun je dat geleerde nu toepassen? Sommige vorige levens zijn belangrijk om samen met een ervaren iemand te doorleven. Daarom, als je deze oefening alleen doet: focus op leuke dingen, die zijn makkelijk door te werken. Veel plezier!”

Tekstredactie: Karin Karsten